ERP Quản lý Hàng tồn kho

Giá bán: Giá mời liên hệ


S.Lượng :
Phần mềm Quản lý Hàng tồn kho từ Epicor cung cấp sự linh hoạt để giảm chi phí vận chuyển, giảm thiểu hàng tồn kho dư thừa hoặc lỗi thời, cải thiện dòng tiền và tăng mức độ dịch vụ khách hàng.Phần mềm phân phối Epicor nắm bắt thông tin thay đổi hàng tồn kho, cung cấp dữ liệu chính xác khi đưa ra quyết định mua hàng. Nhân viên của bạn sẽ không còn phải đến nhà kho để xác nhận sự có sẵn của hàng hóa vì họ không tin tưởng thông tin trong hệ thống. Phần mềm quản lý hàng tồn kho từ Epicor có nghĩa là bạn sở hữu dữ liệu mà mình tin tưởng. Ngoài ra, các nhà phân phối với nhiều chi nhánh có thể chuyển đồ giữa các nơi và theo dõi sự sử dụng các đồ đó ở cấp địa phương.

Chức năng Phần mềm Quản lý Hàng tồn kho Nâng cao

Chức năng Quản lý Hàng tồn kho từ phần mềm Epicor bao gồm:

 • Dự đoán nhu cầu nâng cao 
  Dự đoán nhu cầu nâng cao sẽ giúp đưa ra những phỏng đoán đặt hàng đúng số lượng hàng tồn kho. Phần mềm của chúng tôi sử dụng một hệ thống trực quan của ngành công nghiệp đã được chứng minh có trung bình trọng số, báo cáo tiêu chuẩn, xem xét biểu đồ, và công thức xác định người dùng để chỉ rõ mô hình nhu cầu duy nhất của mỗi hàng hóa bạn lưu trữ. 
 • Thanh toán theo lô 
  Đơn đặt hàng khác nhau đòi hỏi các loại phương pháp mua hàng khác nhau. Phần mềm quản lý hàng tồn kho cho phép bạn lựa chọn giữa phương pháp đầu mục và phương pháp mua hàng theo món để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng như của riêng bạn. Với nhiều phương pháp thu mua và các phương pháp thanh toán hóa đơn tùy chỉnh, bạn có thể cải thiện dịch vụ khách hàng; quản lý các cấp độ của hàng tồn kho; loại bỏ hàng tồn kho dư thừa; phối hợp thu mua, giá cả, giao hàng, và công nợ phải thu. 
 • Truy xuất nguồn gốc theo lô 
  Phần mềm quản lý hàng tồn kho từ Epicor cung cấp cho bạn sự linh hoạt để theo dõi từng lô hàng cụ thể đối với yêu cầu của mỗi nhà phân phối. Phần mềm của chúng tôi cho phép bạn phân chia từng lô với một số riêng, sẽ dễ dàng hơn để theo dõi nguồn gốc của một sản phẩm và phân chia nhiều thuộc tính cho từng dòng. Chức năng truy xuất nguồn gốc theo lô giúp bạn kiểm soát tốt hơn hàng tồn kho, quy trình tổ chức hơn, và cải thiện dịch vụ khách hàng. 
 • Hàng tồn kho được quản lý bởi Nhà cung cấp 
  Khách hàng của bạn đang bận rộn. Phần mềm quản lý hàng tồn kho của chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để tiếp cận hàng tồn kho và chuyển sản phẩm từ kho đến địa chỉ của khách hàng, đáp ứng nhu cầu của họ. Lấy đúng sản phẩm đến đúng nơi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách theo dõi việc sử dụng mặt hàng tại các cấp địa phương.

Tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý kho

Chức năng quản lý hàng tồn kho được tìm thấy trong phần mềm Epicor Prophet 21 (trước đây là Activant Prophet 21), phần mềm ERP Epicor 9, phần mềm Epicor Prelude (trước đây là Activant Prelude), và phần mềm Epicor Eclipse (trước đây là Activant Eclipse).


Với việc quản lý hàng tồn kho tốt hơn, bạn có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin về phần mềm quản lý hàng tồn kho từ Epicor, gọi +84 246293 7615 và liên lạc chuyên gia giải pháp Epicor hoặc email cho chúng tôi info@ivg.vn

 
0904994990