ERP Quản lý Hiệu suất doanh nghiệp

Giá bán: Giá mời liên hệ


S.Lượng :

Duy trì hiệu suất liên tục không chỉ đo lường và giám sát, nó còn là việc dự báo và hành động. Tuy vậy, công việc kinh doanh của bạn khó có thể tiến về phía trước trong khi bạn nhìn về phía sau. Việc quản lý hiệu quả một cách khôn khéo đòi hỏi việc thiết lập các mục tiêu tài chính, hoạt động và khả năng cung cấp kết quả thực hiện một cách kịp thời cho mọi người trong tổ chức để có thể giám sát các kết quả thu được.

Giải pháp Quản lý Hiệu suất Doanh nghiệp (EPM) giúp bạn thiết lập một tiêu chuẩn mới về hiệu suất cao, nơi tất cả các bên liên quan đều nhận thức sâu sắc về những gì quan trọng đối với các công ty của bạn, từ việc làm thế nào để các công ty có thể giám sát công việc, đến việc chọn ra những cách thực hiện phù hợp nhất.

Phần mềm EPM

Epicor EPM cung cấp đầy đủ các công cụ và ứng dụng cho phép bạn lập kế hoạch, thực hiện và phân tích ở cả cấp độ chiến lược và chiến thuật để sắp xếp các hoạt động kinh doanh với mục tiêu kinh doanh của công ty. Giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh là một phần quan trọng của mọi chiến lược EPM và là một phần không thể thiếu của các giải pháp từ Epicor, hỗ trợ việc đưa ra các quyết định hiệu quả hơn trên phạm vi toàn doanh nghiệp của bạn.

Epicor EPM sẽ đề xuất ngân sách, lập kế hoạch và dự báo, gợi ý các ứng dụng phân tích tiên tiến, như thẻ tính điểm kinh doanh, kho dữ liệu, truy vấn hoạt động kinh doanh (BAQ) và các báo cáo toàn diện đều được kết nối đầy đủ với các ứng dụng kinh doanh của Epicor.

Phần mềm Quản lý Hiệu suất Doanh nghiệp

Kinh nghiệm của Epicor với các ngành công nghiệp lớn cho phép chúng tôi cung cấp các chỉ số đo lường kết quả (KPIs) hoạt động cho từng ngành công nghiệp đặc thù. Điều đó có nghĩa là bạn có thể củng cố và phát triển một cách nhanh chóng với các ứng dụng quản lý hiệu quả phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Từ đội ngũ quản lý cấp cao, đội ngũ quản lý cấp trung, cho tới những người lao động trí óc, mỗi nhân viên đều có đóng góp để tạo nên hiệu suất của công ty. Epicor EPM giúp họ nhận biết những việc cần làm và những gì không để họ có thể có hành động thích hợp trong việc hỗ trợ đưa ra các sáng kiến thực hiện và mục tiêu kinh doanh chiến lược.

 
0904994990