Nhân viên kiểm thử phần mềm

    CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Review lương sau mỗi 6 tháng;Thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu suất công việc, hiệu quả dự án Được đóng BHXH theo luật, nghỉ phép, du lịch hàng năm Được tham dự các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng do công ty tổ chức hoặc đài thọ chi phí

    
    Lập Trình Viên Java/.net/php

    CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Review lương sau mỗi 6 tháng;Thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu suất công việc, hiệu quả dự án Được đóng BHXH theo luật, nghỉ phép, du lịch hàng năm Được tham dự các khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng do công ty tổ chức hoặc đài thọ chi phí