Tổng quan giải pháp Microsoft Dynamics CRM

    Dynamics CRM là một giải pháp cho các doanh nghiệp đòi hỏi sự rõ ràng và tổng quan trong quy trình kinh doanh. Là một hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng ( CRM ) được tích hợp đầy đủ, Dynamics CRM cung cấp cho doanh nghiệp khả năng tạo và duy trì một cách dễ dàng tầm nhìn xuyên suốt về khách hàng từ liên lạc ban đầu cho đến giao dịch bán hàng và sau bán hàng. Với các công cụ làm nổi bật các quy tr

    
    Giới thiệu phần mềm Dynamics CRM

    Dynamics CRM - công cụ hoàn hảo để doanh nghiệp xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với khách hàng thông qua các hoạt động chính Marketing , Kinh doanh (Sale) và dịch vụ khách hàng (Customer Care) và tất cả các kênh thông tin với khách hàng như SMS, Call Center, Email, Mạng xã hội, Email-Marketing,...

 
0904994990