DYNAMICS CRM CHO DỊCH VỤ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Giá bán: Giá mời liên hệ


S.Lượng :
Microsoft Dynamics CRM: Là một giải pháp cho doanh nghiệp của Micosoft, cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao khả năng quản lý cũng như cạnh tranh trên thị trường. Với thế mạnh của nền tảng web cho phép khả năng truy cập tại bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào
Phân hệ Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành sản phẩm: Là giải pháp của IVG, được phát triển trên nền tảng của Microsoft Dynamics CRM tập trung vào đối tượng là các doanh nghiệp có nhu cầu  nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản lý việc bảo hành sản phẩm nhằm phục vụ tốt hơn nữa khách hàng của doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu các chi phí không hợp lý, làm gia tăng sự hài lòng của khách hàng, để khách hàng ngày càng thêm an tâm và tin tưởng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
Microsoft Dynamics CRM: Là một giải pháp cho doanh nghiệp của Micosoft, cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao khả năng quản lý cũng như cạnh tranh trên thị trường. Với thế mạnh của nền tảng web cho phép khả năng truy cập tại bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào
Phân hệ Dịch vụ chăm sóc khách hàng và bảo hành sản phẩm: Là giải pháp của IVG, được phát triển trên nền tảng của Microsoft Dynamics CRM tập trung vào đối tượng là các doanh nghiệp có nhu cầu  nâng cao hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản lý việc bảo hành sản phẩm nhằm phục vụ tốt hơn nữa khách hàng của doanh nghiệp, góp phần giảm thiểu các chi phí không hợp lý, làm gia tăng sự hài lòng của khách hàng, để khách hàng ngày càng thêm an tâm và tin tưởng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
Tổng quan                                                 
Sơ đồ tổng quan giải pháp

Quản lý trung tâm dịch vụ ủy quyền (ASC) và Kho hàng
Danh sách các trung tâm dịch vụ ủy quyền
 • Chia hệ danh sách theo các vùng
 • Quản lý danh mục bảo hành cho từng ASC
 • Quản lý kỹ thuật viên của từng ASC
Quản lý sản phẩm và linh kiện thay thế
 • Danh sách sản phẩm
 • Linh kiện thay thế
 • Nhà cung cấp
 • Bảng giá
Quản lý kho và quy trình xử lý linh kiện
 • Quản lý tổng kho
 • Quản lý kho của trung tâm dịch vụ ủy quyền
 • Quản lý theo dõi tình trạng đơn hàng
Quản lý thông tin từ điển
Thông tin dịch vụ
 • Mã lỗi, công sửa chữa ...
 • Thông tin về sản phẩm, thông tin lỗi sản phẩm ...
 • Thông tin địa lý
Thông tin khách hàng
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Thông tin về sản phẩm khách hàng đang sử dụng và phiếu bảo hành sản phẩm


Quản lý trung tâm dịch vụ.
Quản lý trung tâm bảo hành
 • Quản lý thông tin chi tiết các trung tâm bảo hành

Quản lý kỹ thuật viên
 • Quản lý thông tin chi tiết các kỹ thuật viên của trung tâm bảo hành
 • Thông tin về lịch sử làm việc sửa chữa của từng kỹ thuật viên

Quản lý lịch làm việc
 • Quản lý lịch làm việc của từng kỹ thuật viên trên từng sự vụ
 • Theo dõi tình trạng thực hiện công việc

Quản lý trung tâm liên lạc (Contact Center)
Tích hợp hệ thống Call Center và hệ thống bảo hành sản phẩm
 • Hiển thị thông tin (Popup) khi khách hàng gọi tới
 • Lưu trữ thông tin cuộc gọi cho từng khách hàng
 • Tra cứu thông tin lịch sử cuộc gọi (gọi đi/đến/nhỡ)
 • Tìm kiếm theo thời gian, số máy, khách hàng
Tích hợp hệ thống SMS
 • Gửi thông báo
 • Gửi/nhận tin nhắn tra cứu thông tin từ khách hàng (Bảo hành, sửa chữa, trạng thái ...)
Xử lý đơn hàng phụ kiện
Quản lý đơn đặt hàng
 • Tạo đơn đặt hàng
 • Chỉnh sửa và duyệt đơn đặt hàng
Quản lý phiếu giao hàng
 • Tạo phiếu giao hàng
 • Cập nhật theo dõi tình trạng của phiếu giao hàng
 • Theo dõi trạng thái giao hàng
 
Quản lý dịch vụ bảo hành
Quản lý phiếu yêu cầu dịch vụ
 • Quản lý thông tin chi tiết thông tin dịch vụ được yêu cầu
 • Quản lý thông tin phiếu bảo hành, thông tin về tình trạng lỗi và tình trạng khắc phục lỗi

Dịch vụ bảo hành
 • Tìm kiếm hồ sơ sự vụ
 • Theo dõi thông tin & cập nhật trạng thái

Thay thế linh kiện & Đổi mới sản phẩm
 • Tạo đơn hàng & kiểm tra tồn kho
 • Theo dõi thông tin & trạng thái
Dashboards - Reports
 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động dịch vụ và bảo hành sản phẩm
 • khả năng chỉnh sửa dễ dàng để đưa ra nhiều dạng biểu đồ báo cáo qua đó có cái nhìn đa chiều
 • Với khả năng lọc thông tin linh hoạt, mạnh mẽ cho phép đánh giá được thông tin trên toàn hệ thống cũng như chi tiết tới từng khu vực, trung tâm bảo hành, từng kỹ thuật viên, từng sản phẩm
 • Có khả năng export ra các file excel, work, pdf


   THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢI PHÁP XIN LIÊN HỆ
  Tư vấn:       Nguyễn Hữu Hoàn
  Điện thoại: +84 4 6293 7615
  Di động:     +84 904 994 990
  E-mail:        hoan.nguyenhuu@ivg.vn