Tính cước điện thoại (Billing))

Giá bán: Giá mời liên hệ

 • Tình trạng : Còn hàng

S.Lượng :
Thông tin tóm tắt sản phẩm
SmartCenter Billing: là giải pháp tính cước điện thoại đa năng dành cho các tổ chức doanh nghiệp hay các khách sạn với một hay nhiều hệ thống điện thoại(PBX, IP-PBX) khai thác trên nhiều chi nhánh.
SmartCenter Billing được cài đặt trên một máy chủ/Máy tính kết nối với các hệ thống điện thoại qua mạng IP(LAN/WAN/Internet) và cho phép người dùng truy cập mọi lúc mọi nơi qua giao diện web.

TÍNH NĂNG CHÍNH

Quản lý người dùng

 • Quản lý người dùng theo địa điểm, phòng ban, nhóm làm việc. Các thông tin người dùng có thể đồng bộ với hệ thống quản lý tài nguyên của mạng máy tính (Active Directory/ LDAP)

 • Mỗi người dùng có thể quản lý một hay nhiều số máy điện thoại hay tài khoản tính cước.

Quản lý phòng khách

 • Danh sách phòng khách với trạng thái nhận/ trả phòng (Check-in/ Check-out) cập nhật qua giao diện web hoặc đồng bộ từ hệ thống quản lý khách sạn (PMS/Front-Office).

 • Khóa/ mở máy điện thoại theo trạng thái trả/ nhận phòng.

 • Hiện tên khách gọi đến máy lễ tân.

Bảng cước

 • Cho phép định nghĩa nhiều nhà cung cấp dịch vụ với các dịch vụ điện thoại và bảng cước tương ứng

 • Chi phép cập nhật các bảng cước từ file (.xls)

Chế độ tính cước

 • Có nhiều chế độ tính cước khác nhau với % phí dịch vụ, hạn mức thời gian, hạn mức cước phí theo từng cuộc gọi và hạn mức cước phí theo tháng.

 • Mỗi chế độ tính cước cũng quy định các đích gọi được phép cho mỗi đối tượng người dùng.

Tài khoản tính cước

 • Cuộc gọi có thể được tính cước theo các tài khoản liên kết với người dùng từ máy điện thoại bất kỳ.

Báo cáo/ Hóa đơn

 • Báo cáo/ hóa đơn tổng hợp hay chi tiết với các biểu mẫu có thể cập nhật từ file.

 • Người dùng có thể thống kê, tìm kiếm các cuộc gọi theo các tiêu chí khác nhau, theo dõi cước phí hiện tại qua giao diện web.

 • Tự động gửi tổng hợp và chi tiết cuộc gọi đến người dùng qua email.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giao thức kết nối

 • TCP, TFTP, FTP, SFTP.

 • File.

Dung lượng

 • Số hệ thống điện thoại: không hạn chế.

 • Số người dùng: không hạn chế.

 • Số cuộc gọi lưu trữ: tùy thuộc dung lượng ổ cứng (~5 triệu cuộc/ 1GB)

Yêu cầu máy chủ

 • CPU: Intel Pentium 4 2.4GHz hoặc cao hơn.

 • RAM: 2GB hoặc cao hơn.

 • Ổ đĩa: 10GB dành riêng

 • LAN: Ethernet 100/1000BaseT

 • Hệ điều hành: Microsoft Windows 7/ Windows 2008 Server.

 • Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2008 Standard/Enterprise/ Express.