DYNAMICS CRM CHO BÁN HÀNG PHÂN PHỐI

Giá bán: Giá mời liên hệ


S.Lượng :
MICROSOFT DYNAMICS CRM: Là một giải pháp cho doanh nghiệp của Micosoft, cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao khả năng quản lý cũng như cạnh tranh trên thị trường. Với thế mạnh của nền tảng web cho phép khả năng truy cập tại bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào
MSD CRM Cho bán hàng phân phối: Là giải pháp của IVG, được phát triển trên nền tảng của MSD CRM tập trung vào đối tượng là các doanh nghiệp bán hàng tới người tiêu dùng qua kênh phân phối. Giải quyết bài toán quản lý đội ngũ bán hàng ngoài thị trường, nâng cao hiệu quả, tăng doanh số, giảm thiểu các chi phí không hợp lý
MSD CRM: Là một giải pháp cho doanh nghiệp của Micosoft, cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao khả năng quản lý cũng như cạnh tranh trên thị trường. Với thế mạnh của nền tảng web cho phép khả năng truy cập tại bất kỳ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào
MSD CRM Cho bán hàng phân phối: Là giải pháp của IVG, được phát triển trên nền tảng của MSD CRM tập trung vào đối tượng là các doanh nghiệp bán hàng tới người tiêu dùng qua kênh phân phối. Giải quyết bài toán quản lý đội ngũ bán hàng ngoài thị trường, nâng cao hiệu quả, tăng doanh số, giảm thiểu các chi phí không hợp lý
Quản lý đội ngũ, khu vực bán háng
Các Vùng và trưởng vùng
 • Chia hệ thống bán hàng thành các vùng cho từng trưởng vùng.
 • Theo dõi được doanh số bán hàng tại các vùng, theo từng sản phẩm dịch vụ vào từng thời điểm
Các nhà phân phối và giám sát
 • Cập nhật đầy đủ thông tin và giám sát bán hàng tại nhà phân phối
 • Biết được chính xác doanh số bán vào, bán ra tại mỗi nhà phân phối
Nhân viên bán hàng và tuyến hàng
 • Quản lý đội ngũ nhân viên bán hang, doanh số từng nhân viên
 • Lập và phân chia tuyến hàng cho các nhân viên
Thông tin đại lý cửa hàng
 • Cập nhật đầy đủ thông tin đại lý, cửa hàng, thuộc nhà phân phối, tuyến hàng, do nhân viên nào phụ trách
 • Theo dõi doanh số tại cửa hàng, phân loại và lên tần xuất viếng thăm cũng như chính sách phù hợp

Cập nhật thông tin liên tục thời gian thực
Thông tin đơn hàng
 • Cập nhật thông tin đơn hàng mua vào các nhà phân phối, trạng thái thanh toán và vận chuyển
 • Cập nhật chi tiết thông tin bán ra tới cửa hàng tại nhà phân phối
 • Theo dõi được thực tế so với kế hoạch chỉ tiêu đặt ra để có các chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy tốc độ bán ra

Tồn kho tại nhà phân phối
 • Biết chính xác được tồn kho theo sổ sách và thực tế tại các nhà phân phối
 • Theo dõi tốc độ mua vào bán ra để có kế hoạchx` sản suất cũng như yêu cầu nhà phân phối đặt hàng 
Dashboards - Reports
 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh
 • khả năng chỉnh sửa dễ dàng để đưa ra nhiều dạng biểu đồ báo cáo qua đó có cái nhìn đa chiều
 • Với khả năng lọc thông tin linh hoạt, mạnh mẽ cho phép đánh giá được thông tin trên toàn hệ thống cũng như chi tiết tới từng khu vực, nhà phân phối, từng nhân viên bán hàng, từng sản phẩm
Có khả năng export ra các file excel, work, pdf
Lập và theo dõi kế hoạch chỉ tiêu bán hàng

Theo nhiều cấp
 • Kế hoạch chỉ tiêu trên toàn hệ thống.
 • Chia ra tới từng khu vực cho các trưởng vùng
 • Tới từng giám sát bán hàng tại nhà phân phối
 • Tới từng nhân viên bán hàng
Theo thời gian
 • Năm, nửa năm, quý, tháng, tuần …
Theo nhiều tiêu chí đánh giá
 • Doanh số theo giá trị, theo số lượng
 • Chỉ tiêu phát triển độ phủ theo số lượng Nhà phân phối, cửa hàng mở mới
 • Số lượng đơn hàng, số cửa hàng viếng thăm …
Tích hợp bản đồ số
Định vị theo địa chỉ trên bản đồ
 • Vị trí các nhà phân phối theo từng khu vực
 • Vị trí các đại lý, cửa hàng của từng nhà phân phối, của từng nhân viên, từng tuyến hàng
 • Các điểm mà tại đó doanh số, giảm hay tăng so với cùng kỳ
Vẽ đường đi của nhân viên bán hàng theo từng ngày
 • Đường đi dự kiến theo tuyến hàng của ngày tương ứng
 • Đường đi thực tế của nhân viên
Theo dõi được độ phủ một cách trực quan
 • Mật độ đại lý cửa hàng trên từng khu vực
 • Độ phủ theo từng sản phẩm
 • Mức độ hiện diện sản phẩm, các vật dụng
Giao diện SmartPhone cho nhân viên bán hàng
Cung cấp một giao diện qua di động cho phép nhân viên bán hàng có thể dễ dàng báo đơn hàng bán ra cũng như các thông tin trạng thái cửa hàng theo thời gian thực trong ngày 

Biết được lịch đi theo từng ngày
 • Xem danh sách cửa hàng theo tuyến hàng mỗi ngày
 • Sơ đồ đường đi dự kiến
 • Biết được tỷ lệ hoàn thành theo chỉ tiêu đề ra
Báo kết quả theo thời gian thực
 • Tình trạng cửa hàng được viếng thăm
 • Up Hình ảnh cửa hàng đến thời điểm hiện tại
 • Báo đơn hàng bán vào cửa hàng chính xác tới từng sản phẩm
 • Cập nhật thông tin cửa hàng mở mới
 
Giao diện SmartPhone cho giám sát
Cung cấp một giao diện qua di động cho phép giám sát bán hàng có thể dễ dàng cập nhật kết quả bán ra trong ngày của các nhân viên. Theo dõi được thực tế vị trí của nhân viên, kiểm soát nhân viên có đi đúng tuyến không
Định vị được vị trí của nhân viên
 • Biết chính xác địa điểm của nhân viên hiện tại
 • So sách đường đi thực tế với đường đi dự kiến
Cập nhật kết quả theo thời gian thực
 • Kết quả doanh số bán hàng của toàn bội hay chi tiết tới từng nhân viên trong ngày, vào bất kỳ thời điểm nào
 • Cập nhật tình hình viếng thăm và tình trạng thực tế cửa hàng
 • Theo dõi được tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch chỉ tiêu đặt ra để có hướng xử lý