Kế hoạch và Điều độ sản xuất

Giá bán: Giá mời liên hệ


S.Lượng :

Cho dù doanh nghiệp của bạn đang tập trung cung cấp các dịch vụ, sản xuất sản phẩm, phân phối, hoặc kết hợp tất cả những điều trên, bạn vẫn luôn cần có nhu cầu cơ bản cho nguồn lực, kế hoạch và điều độ chính xác và linh hoạt

Giải pháp Kế hoạch và Điều độ sản xuất

Epicor hiểu được nhu cầu kế hoạch và điều độ sản xuất phức tạp là nhu cầu chung của các doanh nghiệp toàn cầu cũng như các doanh nghiệp có một hoặc nhiều địa điểm và cung cấp các giải pháp để mang lại tầm nhìn hoạt động lớn hơn và kiểm soát đối với đối tượng khách hàng này.

Kế hoạch và Điều độ sản xuất ERP

  • Dự báo và điều độ sản xuất tổng thể (MPS) cung cấp quyền kiểm soát mỗi ngày cũng như hoạch định dài hạn để cải thiện thời gian ngắn hơn và đưa ra quyết định tốt hơn.
  • Quản lý nguồn cung và cầu trong thời gian thực cùng với khả năng hoạch định yêu cầu phụ liệu (MRP) đồng bộ hóa yêu cầu nhu cầu đến từ các đơn đặt hàng của khách hàng và dự báo những gì đang xảy ra trên nhà máy, nhà kho, hoặc trong ngành.
  • Điều độ ưu việt và kế hoạch và điều độ sản xuất nâng cao (APS) với công cụ trực quan tập trung vào việc tối ưu hóa nguồn lực, khả năng dựa theo điều độ sản xuất,nguyên vật liệu và sự có sẵn nguồn lực từ bên ngoài và thay đổi quản lý.
  • Quản lý dự án sử dụng dự toán chi tiết, hoạch định, điều độ, chi phí, và chuỗi cung ứng hậu cần cho toàn quyền điều khiển và phân tích (bao gồm phân tích chéo) của bất kỳ dự án nào.
  • Quản lý đa địa điểm để xử lý bất kỳ sự kết hợp của nhiều văn phòng, nhà máy và kho hàng hoặc công ty.

Các giải pháp hoạch định và điều độ sản xuất của Epicor cung cấp một bộ đầy đủ các công cụ để tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực phục vụ cho hiệu suất tối ưu và lợi nhuận.

 
0904994990