IVG tham gia tư vấn và triển khai dự án TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM 111
Chung tay với gia đình và toàn xã hội, có những con người thầm lặng của Tổng đài điện thoại quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 góp phần tăng cường công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng...