OpenScape Voice

Giá bán: Giá mời liên hệ

  • Tình trạng : Còn hàng

S.Lượng :
Tóm tắt thông tin sản pẩm
OpenScape Voice tạo ra sự lựa chọn công nghệ cho phép khách hàng thực hiện các chiến lược truyền thông phù hợp với doanh nghiệp
.