Giải pháp Microsoft Dynamics AX

Giá bán: Giá mời liên hệ


S.Lượng :

Microsoft Dynamics AX là hệ thống ERP thiết kế cho các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Microsoft Dynamics AX là gì

Microsoft Dynamics AX là gì

Đây là giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp  (ERP) chuyên nghiệp, cho người dùng biết trước và nắm bắt thay đổi để đẩy mạnh việc kinh doanh. microsoft dynamics ax thực sự là một hệ thống ERP có khả năng cấu hình linh hoạt để đáp ứng được nhu cầu của hầu hết các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất.

Microsoft dynamics ax làm việc thông minh hơn bao giờ hết với công cụ thông minh cho môi trường làm việc hiện đại. hết hợp những chức năng tốt nhất từ microsoft, microsoft dynamics ax hỗ trợ bạn đưa ra quyết định thông minh hơn, thiết kế lại quá trình kinh doanh nhanh hơn và tiếp sức cho tăng trưởng của doanh nghiệp.

Microsoft Dynamics ax cho phép có thể truy cập vào hệ thống ERP thông qua internet vào bất kỳ thời gian và địa điểm nào. Hỗ trợ linh động và không giới hạn truy cập vào hệ thống ERP cũng như tối ưu hiệu quả trong đầu tư chi phí.

Phần mềm thông minh Microsoft Dynamics AX trên nền tảng đám mây

 • Sử dụng bản quyền phần mềm được thanh toàn theo từng tháng
 • Trả phí theo số lượng người sử dụng
 • Số lượng người sử dụng có thể thay đổi theo từng tháng tùy vào nhu cầu sử dụng

Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất thuộc giải pháp ERP tăng sự linh hoạt nhờ tập hợp sản xuất rời rạc thành một khâu hoàn chỉnh

Quản lý sản xuất Microsoft Dynamics AX

Quản lý sản xuất Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý sản xuất hiện tại và tương lai, phản ứng thay đổi trong cung cấp, nhu cầu của khách hàng:

 • Điều chỉnh quy mô sản xuất nhanh chóng và mở rộng khu vực địa lý với giải pháp toàn cầu
 • Thích nghi dễ dàng với các thay đổi về quy trình
 • Cải thiện tầm nhìn và kiểm soát xưởng sản xuất với hệ thống kanban

Quản lý kênh phân phối

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và đáp ứng mọi mong đợi từ khách hàng với khả năng liên kếtmạnh mẽ

Quản lý phân phối Microsoft Dynamics AX

Quản lý phân phối Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX biến đổi chuỗi cung ứng doanh nghiệp với hệ thống phân tích thông tin kịp thời và đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng:

Đơn giản hóa việc quản lý thực phẩm và đồ uống với khả năng theo dõi thời hạn sử dụng và ghi nhận trọng lượng

Sắp xếp hợp lý hoạt động sản xuất với chức năng quản lý đa chi nhánh, quản lý kho hàng cấp tiến và quản lý dịch vụ.

Tăng hiệu suất vớ các sản phẩm quen thuộc như Microsoft Office.

Quản lý bán lẻ

Giải pháp ERP đặt trọng tâm vào khách hàng với giản pháp quản lý bán lẻ hợp nhất

Quản lý bán lẻ Microsoft Dynamics AX

Quản lý bán lẻ Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX kết nối các điểm bán hàng (POS) và các quy trình tại trụ sở chính với giải pháp toàn diện:

 • Chuẩn hóa quy trình với các điểm bán hàng, cửa hàng, quản lý tồn kho, kinh doanh.
 • Tăng mức độ hài lòng của khách hàng, cung cấp dịch vụ nhanh chóng hơn và giảm thời gian đào tạo với gian diện trực quan được thiết kế theo chức năng công việc.
 • Microsoft Dynamics AX theo dõi bán hàng và tồn kho theo cửa hàng, sản phẩm, địa điểm, theo giá cả và theo việc kiểm soát cấp tiến.
 • Có tầm nhìn thấu đáo với dữ liệu chia sẻ bao phủ từ sổ cái tổng hợp, chuỗi cung ứng đến sản phẩm.

Quản lý dịch vụ

Tăng lợi nhuận xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị dịch vụ

Quản lý dịch vụ Microsoft Dynamics AX

Quản lý dịch vụ Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX được thiết kế giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả kinh doanh và xây dựng giá trị lớn hơn cho toàn bộ dịch vụ:

 • Điều chỉnh phù hợp với cơ hội mới và thỏa mãn nhiều đối tượng khách hàng hơn
 • Thay đổi chính xác đối với nhu cầu của khách hàng
 • Dễ dàng ra quyết định kịp thời với sự thấu hiểu về tài chính từ công cụ báo cáo cao cấp.

Quản lý dịch vụ công

Nâng cao tính năng quản lý dịch vụ công đáp ứng cho các nhu cầu của bên ủy thác và chỉ thị luật pháp

Quản lý dịch vụ công Microsoft Dynamics AX

Quản lý dịch vụ công Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX được thiết kế giúp doanh nghiệp quản lý dịch vụ công, tăng tính trách nhiệm, minh bạch và hiệu suất cho toàn bộ doanh nghiệp.

 • Quản lý các yêu cầu luật đinh, ngân sách và các yêu cầu trợ cấp để tối ưu hóa quý nộp thuế.
 • Cải thiện dịch vụ công dân nhờ theo dõi doanh thu, chi phí và chỉ tiêu biên chế dựa trên ngân sách.
 • Tính minh bạch tài chính, rõ ràng về ngân sách và sử dụng bảo mật phân quyền để kiểm soát tốt hơn.