Giải pháp Dynamics AX cho ngành bán lẻ

Giá bán: Giá mời liên hệ


S.Lượng :
Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail trang bị chức năng Dynamic Retailer (bán lẻ năng động) để thúc đẩy bán lẻ xuyên suốt các kênh, cả trong nước lẫn toàn cầu với công nghệ và tính năng cho phép kết nối, trao quyền và đem lại tầm nhìn cần thiết để chủ động làm việc. 
Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail là giải pháp toàn diện có mô hình phù hợp cho các doanh nghiệp bán lẻ cỡ vừa và lớn. Ngoài việc bao gồm khả năng hỗ trợ đa kênh, thương mại qua mạng di động và giải pháp xã hội, phần mềm còn giúp làm phong phú trải nghiệm tại điểm bán lẻ (POS) kèm phát huy mạnh mẽ hoạt động mua hàng. Những khả năng này được thiết kế để mang đến cho các nhà bán lẻ tính nhất quán, tiện lợi và trải nghiệm cá nhân cho người mua sắm. 
Những chức năng mới này giúp đơn hàng có thể tạo và quản lý trực tiếp tại POS, gia tăng liên kết bán hàng đồng thời tạo ra nhiều thời gian hơn cho giao dịch viên giao tiếp trực tiếp với khách hàng. Nhân viên cũng có thể thực hiện các quyết định chính xác, kịp thời và nhất quán vì họ được trang bị các chi tiết liên quan đến việc giao hàng thông qua hệ thống báo cáo quản trị (Role Centers/dashboards) cũng như các thông tin liên quan đến vai trò tương ứng với từng cá nhân.